Sulje sivuvalikko

Konecranes Oyj

ExactCut MAC 205 pyörösahalinja integroituna
robottiin korvasi kaksi aiemmin tuotannossa ollutta vannesahaa. Uusi sahalinja sahaa pyöröterästä kaksi miehitettyä vuoroa ja osin kolmatta vuoroa miehittämättömänä.

 

 

 

 

UUSI SAHALINJA KATKAISI

POIS 60 % TUOTANTOAJASTA

 

MAAILMANLAAJUISEN SILTANOSTURITEOLLISUUDEN MARKKINAJOHTAJAN KONECRANESIN HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ TRANSMISSIONS POISTI ALKUPÄÄN TUOTANNON PULLONKAULAN UUDELLA PYÖRÖSAHALINJALLA. ROBOTTILAJITTELIJAAN YHDISTETTY UUSI PYÖRÖSAHA NOPEUTTI TUOTANTOAIKAA 60 %.

 

– Uusi pyörösahalinja nopeutti sahausprosessin osalta tuotantoa 60 %.
Tämä on merkittävä aikasäästö, sillä teemme tässä alkupään tuotantovaiheessa
600 000 katkaisua vuodessa, kertoo General Manager Sami Virtanen, Konecranes, Transmissions.

Hämeenlinnan yksikössä tehdään vuositasolla 600 000 hammaspyörä/akseli aihioiden sahausta. Aiemmin tämä työvaihe toteutettiin kahdella vannesahalla. Investoinnin jälkeen uusi pyörösaha
suoriutuu tehtävästä yksin ja merkittävästi tuotantoaikaa lyhentäen.

– Sahaus on yksi tärkeä
osavaihe kokonaisprosessiamme. Olemme tuplanneet alkupään tuotannon työstökapasiteetin
eivätkä kaksi vannesahaamme enää kyenneet ruokkimaan näitä koneita riittävän tehokkaasti. Tämän pullonkaulan eliminoimiseksi hankimme robottilajittelijaan integroidun ExactCut pyörösahalinjan, kertoo General Manager Sami Virtanen, Konecranes, Transmissions.

 

600 000 KATKAISUA VUODESSA
Sahaus mielletään monesti hieman vähäpätöiseksi työvaiheeksi. Usein muiden työvaiheiden koneisiin (esimerkiksi lastuavaan työstöön) ollaan valmiita satsaamaan merkittävästi, kun samaan aikaan vanha saha jauhaa ehkä varmasti – mutta aivan liian hitaasti. Konecranes näkee sahauksen merkityksen toisin. Konecranes valmistaa Hämeenlinnassa nostimien lisäksi teollisuusnostureiden vaihdelaatikot.

– Vaihdelaatikoiden tuotanto lähtee käyntiin pyöröterästen sahauksesta. Uuden sahalinjan myötä sahaukseen käytetty aika lyheni 60 %. Teemme vuodessa 600 000 näitä katkaisuja, joten sahauksessa säästetty aika on todella merkittävä, laskee Virtanen.

 

Robottilajittelija lajittelee sahatut kappaleet halutuille lavoille.

 

 

 

 

 

 

 

TEHOKKUUS VAKUUTTI
– Saimme uuden sahan tuotantoon viime vuoden lokakuussa ja siitä esitetyt tehokkuuslaskelmat
ovat toteutuneet myös käytännössä.
– Uusi sahalinja on osoittautunut paitsi tehokkaaksi myös luotettavaksi. Luotettavuus on meille tässä työvaiheessa erittäin tärkeää, sillä kaikki lähtee liikkeelle sahauksesta. Kahden miehitetyn vuoron jälkeen sahalinja jatkaa osin kolmatta vuoroa miehittämättömänä. Näissä vuoroissa katkotut kappaleet jatkavat matkaansa kahdelle työstökoneelle, jossa ne jatkojalostetaan hammaspyöriksi ja akseleiksi, taustoittaa Virtanen sahauksen luotettavuuden merkitystä. ExactCut osui nimensä mukaisesti eksaktisti Konecranesin tuotantoon. Kun ExactCut MAC 205 yltää sahauksessa halkaisijaan 205 mm, Konecranesin tarve yläpäässä on 200
mm. Sahauksen volyymin keskihalkaisija on 100 - 120 mm.


INVESTOINNIT PITÄVÄT TYÖT SUOMESSA
Konecranes luottaa valmistusprosesseissaan pitkälti suomalaiseen osaamiseen. – Hämeenlinnan
tehtaan toimihenkilöistä kolme etsii päätyönään kilpailukykyisimpiä ratkaisuja tuotantoomme. Viimeisten teknologioiden ja automatisoinnin kautta pystymme kilpailukykyisesti valmistamaan tuotteita Suomessa. Tämän varmistamiseksi meillä ei esimerkiksi ole yli 10 vuotta vanhoja koneita tuotannossa.


SUOMALAISTEN OSAAMISTASO KORKEALLA
– Korkea teknologian ja automatisoinnin taso ei kuitenkaan ole ainoa suomalaisen tuotannon
vahvuus. Arvostamme korkealle myös suomalaisten tuotantotyöntekijöidemme osaamisen ja joustavuuden. Työntekijöillämme ei mene heti sormi suuhun tuotannollisten haasteiden edessä, vaan he pyrkivät itse ratkaisemaan nuo haasteet. Suomalainen tuotannon ammattilainen ei ole siis pelkkä kappaleenvaihtaja, vaan moniosaaja, joka itse esimerkiksi ohjelmoi CNC-ohjelmat ja haluaa osallistua omalta osaltaan mahdollisimman tehokkaan tuotantoprosessin luomiseen,
kehuu Virtanen.

 

KONECRANES

Liikevaihto: n. 2,1 miljardia euroa

Henkilöstö: 11 800, joista n. 2 000 Suomessa

Palvelut ja asiakkaat: Konecranes on
maailman johtava nostolaitekonserni,
joka palvelee monenlaisia asiakkaita,
kuten konepaja- ja prosessiteollisuutta,
laivanrakennusteollisuutta ja satamia.
Konecranes toimittaa tuottavuutta
lisääviä nostoratkaisuja sekä
huoltopalveluita.

 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top