Sulje sivuvalikko

Puristeteos Oy

Hankwang TL6015 putkilasersolu yhdessä Puristeteoksen oman tuote- ja menetelmäsuunnittelun kanssa antaa suuria mahdollisuuksia asiakkaan tuoterakenteiden yksinkertaistamiseen sekä valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden radikaaliin parantamiseen.

 

 

 

Yli 20 Vossin toimittamaa konetta

 

Baykal kolmen ja neljän metrin robottisolut voidaan integroida toimimaan tarvittaessa parina.

Puristeteos Oy:n uusiin 4000 m2:n tiloihin on hankittu modernein saatavilla oleva automatisoitu tuotantoteknologia. Kone-, laite-, tarvike- ja palveluhankintansa Mäenpään perheyritys on keskittänyt one-stop-partner -ajatuksella hyvin pitkälti Vossi Groupille. Viimeisimpänä yli 60-vuotiaan yrityksen kilpailukykyä Vossi on teroittanut toimittamillaan putkenkäsittelyteknologian koneilla.

Puristeteoksen historia hakee vertaistaan alihankintakonepajojen sarjassa, sillä yritys on perustettu jo 1947. Vuosikymmenet yrityksen toiminta rakentui nimensä mukaisesti pitkälti prässäyksen ympärille, kunnes milleniumin jälkimainingeissa kolmannen polven yrittäjä Ville Mäenpää teki strategisen päätöksen viedä yritystä komponenttitoimittajasta automatisoidun tuotannon kautta kohti järjestelmätoimittajuutta.

 

Konetoimittajalta vaaditaan enemmän

– Vaadimme laitetoimittajiltamme paljon enemmän kuin pelkän koneen toimituksen. Ensinnäkin toimittajan tehtävä on esittää meille jatkuvasti tuotantoamme kehittäviä ratkaisuja, millä tavoin voimme paremman kustannustehokkuuden kautta lisätä kilpailukykyämme. Pajoilla ei yksinkertaisesti ole mahdollista seurata kiivaaseen tahtiin kehittyvää koneteknologiaa, johon tänä päivänä liittyy vahvasti myös tuotannon automatisointi, taustoittaa toimitusjohtaja Ville Mäenpää laitetoimittajiensa valintakriteereitä.

Koneistusosastolla Puristeoksella on käytössään mm. työkalukoneena Akira-Seikin pystykarainen työstökeskus sekä Femco CNC-sorvi ja kuvan pyörivillä työkaluilla varustettu 5-akselinen Biglia sorvauskeskus yhdistettyinä Top Automazioni tankomakasiineihin, jotka jauhavat kahdessa vuorossa.

– Laitteita hankittaessa on myös tärkeää, että saamme koneen joustavasti tuotantoon, sisältäen ammattitaitoisen koulutuksen. Erittäin suuri osuus on myös toimivilla elinkaaripalveluilla. Tämä ei tarkoita pelkästään luotettavia huolto- ja varaosapalveluita, vaan myös koneen ominaisuuksiin ja käyttöön liittyviä teknisiä tukipalveluita. Emme ole yhtään kiinnostuneita laitetoimittajasta, joka vain toimittaa koneen ja that´s it, valottaa Mäenpää konetoimittajalta vaadittavia ominaisuuksia.  

Vossin kanssa toimimisesta Puristeteoksella on pitkä historia. Vuosien varrella Vossi on toimittanut erilaisia koneita ja laitteita reilu parisenkymmentä, mm. lastuavan työstön koneita sekä levyn- ja putkenkäsittelyyn liittyviä järjestelmiä.  – Vossi on ollut meille erittäin hyvä kumppani. Olemme heidän kanssaan yhteistyössä kehittäneet tämän huippumodernin konepajan, jonka toiminnat nojaavat, ei alihankkijoiden, vaan omavaraisen tuotannon varaan. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme erittäin monipuoliset valmistuspalvelut alkaen suunnittelusta ja protovalmistuksesta aina korkeasti automatisoituun suursarjatuotantoon asti. Puolestaan tuotteet voivat olla yksittäisistä komponenteista aina kokonaisiin järjestelmiin asti.

 

– Viimeisimpänä tuotantoketjussamme investoitiin putkenkäsittelykoneisiin. Nyt koko prosessi on automatisoituna omissa käsissämme – levytyöt, koneistus, putkenkäsittely ja hitsaus. Uusasiakashankinta onkin aktiivisesti käynnissä, kun prosessimme on nyt saatu hiottua viimeistä piirtoa myöten valmiiksi 24/7 tuotantoa silmällä pitäen, sanoo toimitusjohtaja Ville Mäenpää juuri konearsenaaliin saadun Thoman CNC-rullataivutuskoneen äärellä.

 

Hankwang TL6015 putkilasersolulla voidaan automatisoidusti työstää 6 metriä pitkiä putkimaisia tuotteita halkaisijaan 163,5 mm asti, s= 6,5 mm.

 

 

Viimeisimpänä osaamisalueena putkipalvelut

Puristeteoksen suurimmat investointihankkeet alkoivat vuonna 2006. Tämän jälkeen konekanta on lähestulkoon kokonaan muuttanut muotoaan, joko uus- tai korvausinvestointeina. Viimeisimpänä tuotannon laajentamisohjelmassa ovat olleet putkipalvelut, jonka myötä Kangasalan Lentolassa toimivaan yritykseen on hankittu Hankwang TL6015 putkilasersolu, Macri 6-65 U-D CNC-putkentaivutuskone sekä Thoman RB4 CNC-rullataivutuskone.

– Näiden investointien myötä pystymme tarjoamaan täydellisen paketin myös putkimaisten kappaleiden käsittelyyn liittyen aina 170 mm halkaisijaan asti, kertoo Mäenpää.

– Hankwang putkilasersolu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat. Miksi kuluttaa aikaa putkien siirtelyyn työvaiheelta toiselle? Putkilaser tekee mittatarkasti mm. reiät putkiin, jolloin mekaaninen poraus, sahaus ja lävitystyökalujen käyttö jää työvaiheina pois. Lisäksi putkilaser mahdollistaa tuoterakenteiden merkittävän yksinkertaistamisen, mikä antaa haasteen tuotesuunnittelulle. Esimerkiksi mekaanisilla lukitteilla voidaan korvata hitsausta ja siten säästää merkittävästi tuotteen valmistuskustannuksissa.

Hankwang TL6015 putkilasersolulla voidaan automatisoidusti työstää 6 metriä pitkiä putkimaisia tuotteita halkaisijaan 163,5 mm asti, s= 6,5 mm. Tarvittaessa koneella voidaan työstää aina 7,5 metriä pitkiä putkia.

– Viimeisin investointimme, Thoman RB4 CNC-rullataivutuskone, hankittiin uutta isoa projektiamme varten. Koneella taipuu järeätkin putket aina 170 mm asti, myös 3D-taivutuksena. Pienempiä dimensioita varten laiterivistössä palvelee Macri CNC-putkentaivutuskone.

Putkipalveluiden joustavuus ja laatutaso varmistetaan mm. Tomelleri 3D-mittausvarren sekä Metronor 3D-kameramittausjärjestelmän avulla.
– Rullamitat ja vanhat mittajärjestelmät eivät ole tätä päivää. Metronorin ja Tomellerin avulla voimme tarkastella vaikka putkien geometrioita. Jos esimerkiksi R200 pitäisikin olla R300, Tomelleri korjaa mittauksen jälkeen asian koneen ohjelmaan.
–  Metronor on hankittu nopeaa 3D-mallinnusta ja tarkistusta varten. Esimerkiksi kunnossapitoteollisuudessa jo olevien putkien avaruuskulmat ovat erittäin haasteellisia toteuttaa vanhoilla opeilla. Metronor-mittauksen jälkeen kuvan saa 3D-muodossa tuotantoon. Tätä ominaisuutta voi hyödyntää myös dokumentoinnissa, opastaa Mäenpää.

 

Puristeteoksella on käytössään kaksi erillistä PRAB jätekuljetinjärjestelmää, joissa jätepalat kulkevat automaattisesti lattian alla suoraan ulkona sijaitseville jätelavoille.

Jätteet kulkevat lattian alla

Vuonna 2012 valmistuneet toimitilat suunniteltiin ja rakennettiin Puristeteoksen omien tarpeiden pohjalta. Ei niin kuin monesti joudutaan tekemään eli tuotanto suunnitellaan jo olemassa olevan tuotantotilan rajaamana.

Uusien toimitilojen kokonaistoimivuutta kuvaa hyvin jätteenkäsittelyjärjestelmä, jossa jätepalat kulkevat automaattisesti lattian alla suoraan ulkona sijaitseville jätelavoille. – Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka Vossi laitetoimittajana pystyi luomaan meille normaalista toimintatavasta poikkeavan kilpailukykyämme parantavan ratkaisun. PRAB jätekuljetusjärjestelmä vapauttaa käytännössä yhden ihmisen vuoden työt, kun metallijätteitä ei tarvitse enää käsin siirrellä. Tämän myötä myös työturvallisuus paranee. Jätepaloista kun saa helposti viiltohaavoja.

 

Öljyttömyydellä tonni viikossa

Tuotannossa meistämisessä, kierteityksessä, sahauksessa sekä putkentaivutuksessa käytössä oleva Irmco öljytön voiteluaine tehostaa merkittävästi toimintaa. Mäenpään mukaan aiemmin kyseisten prosessien jälkeinen pesuvaihe jäi Irmcon myötä pois. – Parhaina viikkoina Irmco on tuonut meille yli 1000 euron säästöt pelkästään yhden tuotteemme osalta. Meille on myös tärkeää, että Irmco tukee vihreämpää tuotantoa ja työturvallisuus paranee minimaalisten hitsauskäryjen myötä.
 

PURISTETEOS OY

Perustettu: 1947
Tuotantotilat: 4000 m2
Henkilöstö: 19
Tuotteet ja asiakkaat: Alihankintana tuote- ja menetelmäsuunnittelut, työkaluvalmistus, tuotevalmistus komponenttitoimituksista järjestelmätoimituksiin - protovalmistuksesta suursarjoihin. Omia tuotteita ovat mm. julkisivukasetit, valomainokset ja teollisuuden jätelevysilppurit. Merkittävimmät asiakkuudet terveydenhuolto-, ajoneuvo-, energia- ja huonekaluteollisuuksissa.
Lisätietoja: www.puristeteos.fi

 

Tutustu lisää Baykal levytyökoneisiin

 

Tutustu lisää Macri CNC-putkentaivutuskoneisiin

 

 

Tutustu lisää Tomelleri 3D-mittausvarsiin

 

Tutustu lisää öljyttömiin Irmco metallinmuovausteknologioihin

 

 

PURISTETEOS JA VOSSI SERVICE

 

– Olemme käyttäneet jo yli kymmenen vuotta Vossi Servicen palveluita koneiden ennakoivissa huolloissa, vikakorjauksissa, koneasennuksissa, koulutuksissa, päivityksissä ja varaosissa. Hyvät kokemuksemme Vossin huoltoammattilaisten osaamisesta vakuuttivat meidät laajentamaan yhteistyötämme myös mittavan yli 70 työstökoneen tiukka aikatauluisen teollisuusmuuttomme toteuttajaksi,  

toimitusjohtaja Ville Mäenpää

Lue lisää

 

 

AVAINSANAT

järjestelmätoimittaja, PURISTETEOS, putkipalvelut, LASERLEIKKAUS, hankwang, automaatio, 3D-MITTAUS, ONE-STOP-PARTNER, THOMAN, MACRI, putkentaivutus, koneistaminen, BIGLIA, akira-seiki, SÄRMÄYS, KOKOONPANTAVUUS, tankosorvi, CNC, jätekuljetin, ÖLJYTTÖMYYS, meistäminen, ELINKAARIPALVELUT, Baykal, sorvi, 3D-MALLINNUS, työstökeskus, PRAB, suunnittelupalvelut, FEMCO, top automazioni, VALMISTETTAVUUS, tuoterakenteet, vihreys, TYÖTURVALLISUUS, työstökonehuolto

 

 


 

 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top