Sulje sivuvalikko

Seger Oy

Öljytön Irmco metallinmuovausaine mahdollisti alumiinisten auton rungon osien valmistamisen, vaikka vetomuokkaus-simulaation mukaan osan niistä piti olla periaatteessa mahdottomia toteuttaa.

 

 

 

 

Vihreitä auton osia

 

Vaatimus autojen polttoainekulutuksen ja hiilijalanjäljen radikaalista pienentämisestä asetti Uudessakaupungissa sijaitsevan ohutlevytuotteiden alihankkijan Seger Oy:n uuden haasteen eteen: uusi materiaali ja valmistusmenetelmä oli otettava haltuun.

 

Muovausta kapeikossa

Monipuolinen materiaaliosaaminen on ollut yksi suurimpia vahvuuksia Seger Oy:n menestyksen takana. Kolmisen vuotta sitten se joutui jälleen testiin, kun silloin käynnistyi projekti autovalmistajan auton rungon alumiinikomponenttien valmistamisesta. "Tuotteissa käytettävä AlMg3,5Mn-alumiini on erittäin haasteellista muovattavaa. Tämä materiaali vaatii melko paljon voimaa sekä sen plastisen muodonmuutoksen ja murtumispisteen välinen alue on hyvin kapea", tekninen johtaja Mauno Suominen kuvaa. Haastetta lähdettiin ratkaisemaan yhteistyössä muun muassa Segerin tytäryhtiön Seger Automation Oy:n kanssa, joka on erikoistunut työkaluvalmistukseen. "Valmistusmenetelmäksi valikoitui vetomuovaus. Lisähaasteena tuotteet haluttiin saada asennusvalmiina suoraan puristimilta. Aihiot päätettiinkin leikata muotoonsa levytyökeskuksella tai laserilla, jolloin vetomuovauksen jälkeen työkappaletta ei tarvitse enää rajata" laatupäällikkö Jyrki Leino havainnollistaa.

 

Fysiikan lakien uhmausta

Laatupäällikkö Jyrki Leino (vas.) ja tekninen johtaja Mauno Suominen ovat tyytyväisiä öljyttömään Irmco metallinmuovausaineeseen alumiinisten auton korin vahvikeosien valmistuksessa, joiden vuosivolyymi yli kymmenentuhatta kappaletta.

 

"Tuotteiden vetomuokkauksista tehtiin aluksi simulaatiot ja ne osoittivat, että osa niistä on periaatteessa lähes mahdottomia toteuttaa. Tällöin lähdimme kartoittamaan tehokasta voiteluainetta puristintyökalujen voiteluun. Olimme kuulleet, että öljytöntä Irmcoa käytetään menestyksekkäästi autoteollisuudessa mm. Toyotan toimesta ja halusimme päästä testaamaan teknologiaa", Leino kertoo. "Vossilta tultiin välittömästi yhteydenoton jälkeen paikan päälle kartoittamaan haastetta sekä tarjottiin ilmaisia testejä. Saimme hyvin nopeasti näytöt siitä, mihin aine pystyy ja onnistuimme valmistamaan pienien työkaluteknisten muutoksien jälkeen myös ne kaikkein haastavimmat kappaleet", hän jatkaa. Öljyttömän Irmco metallinmuovausaineen suorituskyky perustuu siihen, että sen viskositeetti kasvaa lämmön vaikutuksesta toisin kuin öljyn. Tämä mahdollistaa varsin poikkeukselliset muovausominaisuudet. Lisäksi Irmco jäähdyttää tehokkaasti työkaluja, koska siinä oleva vesi sitoo haihtuessaan prosessissa muodostuvan lämmön ja tällöin myös työkappale jää kuivaksi.

 

Vihreää ja työturvalista valmistusta

Öljytön Irmco voiteluteknologia on myös vaaraton ihmisille ja ympäristölle. "Asiakkaamme ovat yhä kiinnostuneempia siitä, kuinka työturvallisuutemme on hoidettu sekä miten ympäristön kuormituksemme on pyritty minimoimaan. Irmco edesauttaa näitä molempia", Leino päättää.

 

SEGER OY

Perustettu: 2002

Liikevaihto: 19 M€

Tuotantotilat: 8 500 m2

Henkilöstö: 105

Tuotteet: Seger Oy kehittää, tuotannollistaa ja valmistaa ohutlevyraaka-aineista alihankintana tehtävät osat, komponentit, osakokoonpanot ja valmiit tuotteet. Verkostonsa kautta Seger Oy hankkii ja hallinnoi tarvittavat koneet, työkalut, raaka-aineet, komponentit ja alihankintatyön. Seger Oy:n järjestelmät ovat sertifioitu ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 sekä autoteollisuuden ISO/TS 16949:2009 standardien mukaisesti. Käytössä olevat teknologiat mahdollistavat niin pienien kuin suurienkin volyymien valmistamisen korkealaatuisesti ja kilpailukykyisesti. Prosesseihimme kuuluvat tuotekehitys, prototyyppivalmistus, esisarjat, piensarjavalmistus CNC-tekniikoilla, puristintyökalujen ja automaation hankinta ja niiden tuotannollistaminen ja tuotteiden valmistus hydrauli- ja/tai epäkeskopuristimilla sekä eritasoiset kokoonpanot.

Asiakkaat: Tehoelektroniikka-, sähkömekaniikka- ja kulkuneuvoteollisuus sekä muut teollisuuden ohutlevykomponenttien tarvitsijat.

Tytäryhtiö: Seger Automation Oy, valmistaa puristintyökaluja, kokoonpanojigejä, teollisuuden apulaitteita ja alihankintakoneistusta

Lisätietoja: www.segertech.com

 

 << Muut asiakascaset

 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top