Sulje sivuvalikko

Wärtsilä Finland Oy

Metronor DUO 3D-kameramittausjärjestelmällä valulohkoja mittaamassa Reijo Luhtala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wärtsilän mittaus uuteen aikakauteen Metronorilla

 

Joka kolmatta maailman valtamerilaivaa liikuttaa Wärtsilän valmistama laitteisto. Säilyminen maailman johtavana merimoottorivalmistajana vaatii Wärtsilältä jatkuvaa tuote- ja tuotannon kehitystä. Viimeisimpiin innovaatioihin tuotannon kehittämiseksi Vaasan tehtaalle hankittiin Metronor DUO 3D-kameramittausjärjestelmä.

Wärtsilän yrityshistoria hakee vertaistaan Suomessa. Konsernilla on yli 178 vuoden kokemus asiakkaiden palvelemisesta maalla ja merellä. Tänä päivänä yritys toimii kolmella liiketoiminta-alueella – Power Plants, Ship Power ja Services.

Power Plants on nykyaikaisten, ympäristösuorituskyvyltään pitkälle kehitettyjen, tehokkaiden ja dynaamisten voimalaitosratkaisujen johtava toimija. Ship Power tukee meriteollisuusasiakkaidensa liiketoimintaa tarjoamalla heille ympäristömyötäisiä, tehokkaita, joustavia ja taloudellisia ratkaisuja. Services tukee asiakasta toimitetun järjestelmän koko elinkaaren ajan optimoimalla laitteiston hyötysuhdetta ja suorituskykyä.

– Jatkuva tuote- ja tuotannonkehitys takaa laatumme. Wärtsilä onkin yksi kärkinimiä Suomessa, kun vertaillaan vuotuisia T&K-projekteihin käytettyjä ponnisteluja, kertoo kehitysinsinööri Tero Kujamäki.


70 maassa
Wärtsilän toiminta on laajentunut ympäri maailman. Markkinat sijaitsevat Euroopassa, Aasiassa, Amerikassa ja Afrikassa, joita palvellaan 170 toimipisteessä 70 maassa.

Wärtsilän merkittävää asemaa maailman markkinoilla kuvaa mm. se, että 1 % maailman energiasta tuotetaan Wärtsilän toimittamissa voimalaitoksissa ja että joka kolmas laiva maailman merillä seilaa Wärtsilän voimin. Huomion arvoista ovat myös Wärtsilän huoltopalvelut. Esimerkiksi joka toinen laiva on Wärtsilän huoltama.

Vaasassa 2000-luvulla suuria harppauksia
Vaasa Wärtsilä valmistaa 4-tahtisia pienempien luokkien moottoreita. Isomman luokan 4-tahtimoottorit valmistetaan Triestessä Italiassa. Vaasassa on tehty milleniumin jälkeen mittavia investointeja. Vuonna 2007 valmistui uusi kokoonpanolinja ja logistiikkakeskus. Tällöin solutyyppinen valmistusideologia muutettiin tuotantolinjatyyppiseksi. Muutoksella saatiin tuotantokapasiteettia parannettua. Vuonna 2009 valmistui Manufacturing Technology Centre, johon hankittiin mm. 5-akselisia koneistuskeskuksia. Vuonna 2010 investoitiin Vaasassa moduulikokoonpanotehtaaseen, jossa sijaitsee mm. automaattinen kokoonpanolinja sylinterikansille.

 

Metronoria hyödyntäen kappale asetetaan valmiiksi paletille ennen koneistusta.

Metronorilla asetukset koneistukseen
Kehitysinsinööri Tero Kujamäen mukaan laatu on yksi avaintekijöitä puntaroidessa Wärtsilän menestystekijöitä. – Wärtsilä valmistaa tuotteita sektoreille, joissa vaaditaan ehdotonta toimintakykyä. Esimerkiksi voimalaitosten täytyy tuottaa energiaa vuoden jokaisena tuntina, eivätkä valtamerilaivat saa pysähtyä moottorivikojen vuoksi.

Laadun varmistamiseksi Vaasaan hankittiin Metronor DUO 3D-kameramittausjärjestelmä varustettuna kolmella kameralla sekä LEDpad ja LEDkit lisävarusteilla. Vaikka Metronor on ollut tuotannossa vasta sisäänajovaiheessa, sen tuomat edut nähdään Wärtsilässä jo nyt kiistattomina. – Isokokoisten moottorilohkojen mittaus on ollut työläs yhdistelmä lasermittausta ja perinteisten mittavälineiden käyttöä. Metronorin myötä rullamitat voidaan unohtaa ja mittausprosessi nopeutuu merkittävästi, kertoo Kujamäki.

Metronoria käytetään mm. valulohkojen mittaukseen. – Varmistamme aina alihankkijalta saapuvien valulohkojen laadun mittaamalla. Näin voidaan havaita mahdolliset laatuongelmat jo ennen lohkojen siirtämistä koneistukseen. Metronor on erinomainen tuote näitä tarkoitusperiä ajatellen. Hyödynnämme Metronoria monipuolisesti mm. koneistusvarojen määrittämiseen ja valetun lohkon asettamiseen valmiiksi paletille ennen koneistusta.

– Käytämme Metronoria myös lohkolinjalla lopputuotteen laadunvarmistukseen, esimerkkinä reikäryhmien mittaus suhteessa tasoihin. Nämä ovat pitkiä mittauksia, joita on hankala tehdä perinteisin menetelmin. Metronor yltää isoissakin kappaleissa sadasosien tarkkuuteen.

Työturvallisuus paranee
– Vossi Group antoi Metronorin käytöstä laadukkaan koulutuksen 10 työntekijällemme. Peruskoulutuksen avulla päästiin hyvin mittaustyöhön sisään. Työntekijämme ovat ottaneet innolla Metronorin vastaan. Metronor paitsi parantaa mittauksen laatua edistää työergonomiaa ja työturvallisuutta, kun hankalista rullamittauksista päästään eroon.

Kuvassa 34SG moottori, josta tehoa irtoaa 10 MW.

3D-raportteja dokumentointiin
Kujamäki on innoissaan myös Metronorin raporteista. – Pystymme hyödyntämään Metronorin 3D-raportteja laadun todentamisessa ja raportoinnissa. Aikaisemmin mittaustuloksista on tarvinnut tehdä käsin erilaisia mittapöytäkirjoja. Metronorista ne saadaan suoraan tulostamalla.

Metronorilla saavutetaan säästöjä
– Kaikkia Metronorin luomia mahdollisuuksia emme ole vielä pystyneet hyödyntämään, mutta tutkimme tarkasti mihin kaikkiin valmistusprosessin eri vaiheisiin ja dokumentointia vaativiin mittauksiin voimme sitä hyödyntää. Esimerkiksi vastaanottotarkastukset ovat varmasti tällainen kohde.  

Kujamäki uskoo Metronorin mahdollisuuksiin myös alihankkijoiden käytössä.
– Laite on kompaktin kokoisena helppo kuljettaa. Näin voimme tarvittaessa tehdä mittauksia myös alihankkijan luona. Tulemme suosittelemaan Metronoria myös alihankkijoiden omille investointilistoille.

– Pitkässä juoksussa uskomme, että Metronorin avulla saavutamme moninaisia säästöjä. Ensinnäkin mittaustyöhön kuluva aika lyhenee. Laadukkaampien mittausten ansiosta mahdollisesti myös työstövaroja pystytään pienentämään. Näin säästyy materiaalia ja kallisarvoista koneistusaikaa, laskee Kujamäki.

 

 WÄRTSILÄ FINLAND OY

Perustettu: 1834

Liikevaihto: 4,7 miljardia euroa
Toimipisteet: Toimintaa Suomessa Vaasassa, Turussa ja Helsingissä
Henkilöstö: 18 900, joista 3 600 Suomessa
Tuotteet ja asiakkaat: Kansainvälisesti toimiva merenkulun ja energiamarkkinoiden voimaratkaisujen toimittaja
Lisätietoja: www.wartsila.com

Tutustu lisää Metronor langattomaan 3D-mittauslaitteeseen

 

 

AVAINSANAT

 

3D-MITTAUS, työstövarat, WÄRTSILÄ, asemointi, koordinaattimittaus, LANGATTOMUUS, tarkkuus, LAATU, laadunvarmistus, RAPORTOINTI, nopeus, TEHOKKUUS, työturvallisuus, SÄÄSTÖ, kameramittaus

 

 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top