Sulje sivuvalikko
Vossi FacebookVossi YouTubeVossi LinkedInVossi In English

Lastuava työstö

AVAA KAIKKI RYHMÄT

Sorvit

 

BIGLIA - CNC-Sorvit ja Sorvauskeskukset

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Biglian laajasta valikoimasta löytyy niin yksi- kuin kaksikaraisia sorvauskeskuksia, tankosorveja ja monitoimisorveja. Italian markkinajohtajan sorvit tunnnetaan Suomessa poikkeuksellisesta luotettavuudestaan ja tehokkuudestaan. Biglian tuotepaletista löytyy erinomaisia malleja pienien ja keskisuurien työkappaleiden tarkkaan, tuottavaan ja automaattiseen valmistukseen. Monitoimisorveilla voidaan yhdellä kiinnityksellä sorvata, porata, kierteittää sekä jyrsiä 5-akselisesti, jolloin työkappale saadaan kerralla valmiiksi. Biglia tunnetaan myös todella erinomaisista tankosorveistaan, joilla tarkkaa työkappaletta syntyy äärimmäisen tehokkaasti. Ohjauksena Biglia käyttää Fanucia ja niissä on todella tukeva valettu runko.

Valmistajan kotisivu: www.bigliaspa.it

 

 

FEMCO - CNC-sorvit ja karusellisorvit

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 1949 perustettu taiwanilainen Femco on monialayritys, jonka työstökoneosasto valmistaa CNC-sorveja ja karusellisorveja. Suomessa Femcon CNC-sorvit ovat saavuttaneet erittäin vankan aseman ja niitä onkin ollut koneistamoissamme käytössä aina 1980-luvun alusta alkaen. Femcon sorvit tunnetaan erittäin jämäköinä, tehokkaina ja varmatoimisina työmyyrinä. CNC-sorvit soveltuvat niin istukka kuin tankotyöstöön ja niitä on yhdistetty useita kappaleita tankomakasiineihin sekä robottisoluihin. Sorvauspituudet ovat 580-2320 mm ja sorvaushalkaisijat 250-640mm. CNC-karusellisorveja on saatavissa kahta eri kokoluokkaa: 1250 ja 2500 mm sorvaushalkaisijoilla.

Valmistajan kotisivut: www.fatek.com.tw

 

WEINGÄRTNER - Monitoimisorvauskeskukset

 


 

 

 

 

 

 

Vuonna 1966 perustettu itävaltalainen Weingärtner on erikoistunut markkinoiden ylivoimaisesti järeimpien monitoimisorvauskeskuksien  valmistamiseen. Monitoimisorvauskeskuksia on saatavissa 600-2 500 mm pyörintähalkaisijalla, 1 000-25 000 mm kärkivälillä sekä jopa 130 tonnin työkappaleen painoon asti. Weingärtnerin filosofian mukaisesti myös kaikkein järeimmät työkappaleet tulee saada yhdellä kiinnityksellä valmiiksi, mikä varmistaa korkeimman mahdollisen tarkkuuden ja tuottavuuden. Monitoimisorvauskeskuksella onnistuukin muun muassa sorvaus, jyrsintä, poraus, kanuunaporaus, kierteitys, hammastus, otsapintakoneistus, kuorinta, hionta, kiillotus ja mittaus. Yrityksen asiakaskunta rakentuu öljy-, energia-, laivanrakennus-, diesel- ja kaasumoottori-, puolustusvoima-, yleiskoneenrakennus-, avaruus- ja muoviteollisuuksista.


Äärimmäisen järeä runkorakenne
Weingärtnerin monitoimisorvauskeskukset poikkeavat ylivoimaisen kapasiteettinsa lisäksi täysin runkorakenteeltaan kilpailevien valmistajien ratkaisuista. Weingärterin runkorakenne vastaa tukevan avarruskoneen tai jyrsinkoneen runkoa toisin kuin kilpailevien valmistajien rungot, jotka ovat lähempänä perinteisiä vinojohteisia sorveja. Täten Weingärtnerin koneita voikin luonnehtia etupäässä järeiksi 5-akseliseksi jyrsinkoneiksi, joilla voi myös sorvata, kun taas sen kilpailijoita sorveiksi, joilla voi myös jyrsiä.

Lähes rajattomat työstömahdollisuudet
Monitoimisorvauskeskuksen jyrsinyksikköön on mahdollista vaihtaa eri jyrsin- ja sorvauspäitä automaattisesta vaihtoasemasta samoin kuin jyrsin- ja sorvaustyökaluja automaattisesta työkalumakasiinista, johon voidaan liittää asiakkaan tarvitsema määrä työkaluja. Kaikki toiminnot on tehty erittäin nopeiksi ja täysin automaattisiksi mahdollisimman tehokkaan miehittämättömän prosessin takaamiseksi.

Täydellinen prosessituki ohjelmistoilla
SIEMENS 840D -ohjauksen ohjelmat luodaan joko automaattisesti valmistajan omalla WeinCAD®-ohjelmistolla tai manuaalisesti suoraan ohjaukseen. WeinCAD®-ohjelmisto sisältää ominaisuudet alkaen tutkimuksesta ja prosessikehityksestä, geometrisesta lay-outista aina automaattiseen ohjelman luontiin ohjaukselle sekä koneistusprosessin työstökoneen kinematiikan sisältävään 3D-simulaatioon. Diagnostiikkaohjelmisto WMDS® yhdessä CHECKitB4® emulaattoriohjelmiston kanssa varmistavat maksimaalisen monitoimisorvauskeskuksen käytettävyyden ja tuottavuuden.

 

 

 

Weingärtnerin monitoimisorvauskeskuksia on saatavissa

600-2 500 mm pyörintähalkaisijalla, 1000-25000 mm

kärkivälillä sekä jopa 130 tonnin työkappaleen painoon asti.  

Monitoimisorvauskeskuksella onnistuu muun muassa sorvaus,

jyrsintä, poraus, kanuunaporaus, kierteitys, hammastus,

otsapintakoneistus, kuorinta, hionta, kiillotus ja mittaus.

 

Weingärtnerin yritysvideo.

 

Valmistajan kotisivut: www.weingartner.com

Giuseppe Giana - Lattajohteiset monitoimisorvit

 

 

Italialainen Giuseppe Giana on keskittynyt järeän kokoluokan lattajohteisten monitoimisorvien sekä syväreiänporauskoneiden valmistukseen. GGTronic-sarjan monitoimisorveilla onnistuu yhdellä kiinnityksellä niin sorvaus, jyrsintä, hionta, mittaus kuin syväreiän sorvaus.

 

40-vuotiset perinteet

Magnagossa Milanon maakunnassa sijaitsevan Giuseppe Giana Spa:n perustajapariskunnalla Giuseppe Gianalla ja hänen vaimollaan Carmen Parianilla on yli 40-vuotiset perinteet työstökoneiden valmistuksesta. Oman yrityksen he perustivat 1990, jolloin he näkivät monitoimikoneiden tulemisen ja päättivät keskittyä korkeasti automatisoituihin erikoisratkaisuihin. Nykyisin yrityksen toimitusjohtajana toimii poika Giulio ja markkinoinnista vastaa tytär Carolina.

 

Laajennus tuotantoon ja yksi Euroopan suurimmista hiomakoneista

Giuseppe Giana Spalla on omistuksessaan 30 000 m² tontti, jossa on käynnissä 6 000 m² laajennus entisien 10 000 m² tuotantotilojen lisäksi. Yrityksellä on oma koneistamo, jossa on avarruskoneita, jyrsinkoneita, myös 5-akselisena sekä järeitä hiomakoneita, joista yksi on Euroopan suurimpia tasohiomakoneita. Uuteen laajennukseen on tulossa lisää työstökonekapasiteettia oman valmistusosuuden lisäämiseksi. Valmistajalla on käytössään myös erittäin moderni 3D-CAD-ympäristö, jolla he pystyvät suunnitelemaan koneita ja tarjouksia sekä tarjoamaan asiakkaille korkeatasoisen dokumentaation.

 

Järeää koneistusta miehittämättömänä

GGTronic3000-sarjan monitoimikoneet ovat suunniteltu miehittämättömään työstöön esimerkiksi sylinterien ja monimutkaisien kappaleiden valmistukseen, joiden halkaisijat ovat maksimissaan 4 000 mm ja pituudet 25 000 mm sekä työkappaleen paino aina 80 tonniin asti. Sorvaus- ja jyrsinkeskussarja suunniteltiin erityisesti raskaalle tarkkuusmekaniikkateollisuudelle, kuten laiva-, tuulivoimala-, venttiili-, öljy-, kampiakseli-ja sylinterivalmistuksiin.

 

Kerralla valmiiksi

Sarjan koneet koostuvat kahdesta rungosta, joista toisessa on tukevilla induktiokarkaistuilla johteilla kara, tukilaakerit ja kärkipylkkä työkappaleen hallintaan, sekä toisessa pitkittäis-, poikittais- sekä pystyakseleilla liikkuvat halutut työstöyksiköt, kuten esimerkiksi sorvausrevolveri, pylväs jyrsinyksikölle, sisäsorvauspidin sekä hiontayksikkö. Rungot ovat täyttä valua, mikä mahdollistaa värinättömän jopa 600 mm halkaisijalla olevan sisäsorvauspuomin käyttämisen sisäreiänporauksiin yli 6 000 mm asti. Jyrsinyksikkö voidaan varustaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti alkaen yksinkertaisista jyrsinpäistä aina jatkuvan kulmapaikoituksen järjestelmiin (B-akseli), joihin on saatavissa myös automaattinen työkalunvaihtaja.

 

Halu olla edelläkävijä

"Otimme esimerkiksi ensimmäisenä maailmassa käyttöön erittäin tukevat Ina Rue 100 esijännitetyillä kuularuuveilla olevat lineaarijohteet Z-akselin pitkittäisliikkeelle. Tämä mahdollistaa 20 000 mm/min pikaliikkeen. Myös X- ja Z-akselit ovat lineaarijohteilla", Giulio kuvastaa yrityksen halua toimia edelläkävijänä. "Mikäli koneessa on B-akseli, voidaan työkappaletta työstää 5-akselisesti yhdellä kiinnityksellä paikoitustarkkuuden ollessa ±0.01 ja toistotarkkuuden ±0.005 mm", Giulio jatkaa.
Erityishuomio koneen rakenteessa on annettu myös ergonomialle helpon käytettävyyden, hyvän näkyvyyden prosessin eri vaiheisiin sekä huollettavuuden saavuttamiseksi. Kaikissa koneissa on luonnollisesti myös etädiagnostiikkamahdollisuus.

 

Porausta, jyrsintää ja sorvausta Giuseppe Giana GGTORNIC 3000

lattajohteisella monitoimisorvilla.

 

Ulkosorvausta Giuseppe Gianalla.

 

Ulkosorvausta Giuseppe Gianalla.

 

Valmistajan kotisivu: www.giana.it

Työstökeskukset

 

OKK - 5-akseliset sekä vaaka- ja pystykaraiset työstökeskukset

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luotettavuus, jämäkkyys ja tarkkuus ovat eniten japanilaisia OKK vaaka- ja pystykaraisia sekä 5-akselisia työstökeskuksia kuvaavia sanoja. OKK työstökeskukset soveltuvat yhtälailla erittäin raskaaseen suurnopeustyöstöön kuin äärimmäisen tarkkaan hienomekaaniseen koneistukseen. Yleensä kerran OKK:n työstökeskuksen hankkinut ei siitä luovu muuta kuin pakon edessä. OKK:n huippulaadukkaat koneet kestävätkin yli tavanomaisen työstökoneen elinkaaren. Esimerkiksi Japanissa muun muassa Honda pitää OKK:n koneita ykkösvalintanaan ja samoin myös Toyota luottaa OKK:n koneisiin. OKK:n toimintafilosofia on varmistaa tuotteidensa 100 % laatu valmistamalla kaikki avainkomponentit itse, kuten valut, karat, mekaaniset vaihteistot, erilaiset kuularuuvijärjestelmät, lattajohteet sekä ohjauksien erikoisominaisuudet. Tyypillinen OKK-käyttäjä hankkiikin vanhan koneen rinnalle uusia OKK:n koneita kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan. OKK valmistaa sekä latta- että rullalaakerijohteisia koneita ja ohjauksena se käyttää Fanucia. Suomessa OKK-työstökeskuksia on ollut käytössä jo vuosikymmeniä.


Valmistajan kotisivut: www.okkcorp.com

 

 

AKIRA-SEIKI - Vaaka- ja pystykaraiset työstökeskukset

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 1985 Yhdysvalloissa aloittaneen taiwanilaisen Akira-Seikin huippuhintalaatusuhteen omaavien työstökeskuksien tuotepaletissa on lähes sata eri mallia. Yritys valmistaa pystykaraisia työstökeskuksia 410 mm X-liikkeestä aina 3060 mm X-liikkeeseen ja pöydän koot ovat aina 3100x1000 mm asti. Lisäksi valikoimasta löytyy vaakakaraiset työstökeskukset 350–720 mm X-liikkeillä ja 350–500 mm palettiko’oilla. Tuoterepertuaarissa on huippunopeita lineaarijohteisia suurnopeustyöstökeskuksia ja järeän luokan lattajohteisia lähes 30 tonnin painoisia lastunpoistajia. Koneet on varustettu joko BT 40 tai 50 -kartiolla. Suomessa Akira-Seikin työstökeskukset ovat saavuttaneet erittäin suuren suosion, koska ne ovat varmatoimisia, tukevarakenteisia sekä varusteiltaan erittäin monipuolisia.

Valmistajan kotisivu: www.akiraseiki.com

 

Avarruskoneet

 

FERMAT - Lattia- ja pöytätyypin avarruskoneet

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermat on erikoistunut lattia- ja pöytätyypin avarruskoneiden valmistukseen. Yrityksen avarruskoneet tunnnetaankin erinomaisesta suorituskyvystä, huipputarkkuudesta, suuresta joustavuudesta sekä varmatoimisuudesta. Lattiamallin avarruskoneiden karahalkaisijat ovat 130-170 mm, Y-liikettä on saatavissa 2-6 m sekä 3 500 x 3 500 mm pyöröpöydälle kantavuutta on saatavissa jopa 80 tonnia. Puolestaan pöytämallin koneet alkavat 110 mm karahalkaisijoista aina 160 mm, Y-liikettä on saatavissa 1 250 - 6 000 mm sekä pyöröpöydälle kantavuutta 25 tonniin asti.

Valmistajan kotisivut: www.fermatmachinery.com

 

 

 

Robottikoneistus

 

CELLRO - Robottikoneistus- ja jäysteenpoistosolut

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollantilaisen Cellron robottikoneistus- ja jäysteenpoistosolut viimeistelevät koneistetut työkappaleesi virheettömästi, tarkasti ja nopeasti. Helppo-ohjelmointi Roboguide 3D -ohjelmistolla ja simulaatiolaatiopaketilla.

 

Valmistajan kotisivu: www.cellro.com

 

 

 

Jyrsinkoneet

 

ACCUTECH - Yleisjyrsinkoneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 1986 perustettu Accutech Machinery Company on ainoa taiwanilainen Huron-tyyppisellä jyrsinpäällä varustettujen manuaalisten yleisjyrsinkoneiden valmistaja. Suomessa on käytössä runsaasti Accutecin jyrsinkoneita.

 

 

 

Porakoneet

 

Bergonzi - Säteisporakoneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 1947 perustettu A. Bergonzi s.p.a. on yksi vanhimpia Italialaisia työstökonevalmistajia. Säteisporakoneita yritys on valmistanut vuodesta 1955 lähtien ja niitä onkin valmistettu yli 15 000 kappaletta. Koneet ovat erittäin jämäköitä, laadukkaita sekä pitkän käyttöiän tarjoavia.

 

Valmistajan kotisivu: www.bergonzispa.com

 

 

Ibarmia - Pylväsporakoneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 1949 perustetun espanjalaisen Ibarmian pylväsporakoneet tunnnetaan alansa johtavina, erittäin pitkäikäisinä ja luottettavina koneina. Pitkät perinteet omaava perheyritys sijaitsee Pohjois-Espanjassa Azkoitian kaupungissa. Suomeen Ibarmian pylväsporakoneita on tuotu jo useita vuosikymmeniä ja niiden ensiluokkaisesta laadusta kertoo se, että vanhimpiakin malleja on edelleen monilla asiakkailla tuotantokäytössä.

 

Valmistajan kotisivut: www.ibarmiauniversal.com

 

Kiilaurapistokoneet

 

 

Meco - Kiilauranpistokoneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanjalainen Meco valmistaa tarkkoja, nopeita ja tehokkaita kiilauranpistokoneita.

 

Valmistajan kotisivut: www.mecosl.com

   

Kierteityskoneet

 

CMA - Poraus- ja kierteitysautomaatitautomaatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanjalaisen CMA:n automaattiporakoneet mahdollistavat suurehkojen ja vaikeamuotoisten työkappaleiden poraus- ja kierteitystyön sekä pienimuotoisen jyrsinnän automatisoinnin huomattavasti portaali- ja pylvästyyppisiä CNC-jyrsinkoneita huokeampaan hintaan. Puolestaan verrattaessa käsin tehtävään työhön automatisoinnilla säästetään erittäin merkittävästi henkilöstökustannuksia sekä saavutetaan yhden kiinnityksen ansiosta korkea tarkkuus. Suomessa on lukuisia CMA:n automaattisia poraus- ja kierteityskoneita erittäin vaativassa tuotantokäytössä.

 

Valmistajan kotisivu: www.cmamachines.com

 

 

CMA - Käsikierteityskoneet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espanjalainen CMA valmistaa käsikäyttöisiä kierteityskoneita aina M65 asti. Kierteityskoneen kevenninvarsille on saatavissa hyvin monenlaisia kiinnitysmekanismeja, kuten magneettijalkoja, joilla voidaan kätevästi kiinnittyä isojen ja vaikea muotoisten kohteiden luo. Käsikierteityskoneet solveltuvatkin erinomaisesti esimerkiksi apukoneiksi isompien työstökoneiden jälkeen tapahtuvaan yksittäisvaihden suorittamiseen. Suomessa on lukuisia CMA:n käsikierteityskoneita erittäin vaativassa tuotantokäytössä.

 

Valmistajan kotisivu: www.cmamachines.com

 

Tankomakasiinit

 

TOP AUTOMAZIONI - Tankomakasiinit

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Italialainen Top Automazion on asettanut täysin uuden vaatimustason tankomakasiinien joustavuudelle vuonna 2001 patentoimallaan ja palkitulla teknologialla. Sen todella helppokäyttöiset tankomakasiinit säätävät automaattisesti itsensä oikealle tankokoolle ohjauksesta ilman että käyttäjän tarvitsee tehdä lähes mitään mekaanisia toimenpiteitä. Merkittävä ajansäästö syntyy uudelleen asettamisajan tippuessa melkein nollaan ja kiusallinen ohjauskanaalien varastointi- ja investointitarve poistuu. Lisäksi Top Automazionin käyttämän työntäjän ansiosta erillistä karaohjuria ei myöskään enää tarvita. Tankomakasiinivalmistajan valikoimasta löytyy ratkaisuja tankokapasiteetteille aina Ø 4 mm:stä 110 mm:iin asti. Suomessa useat johtavat tankosorvaamot ovatkin ottaneet Top Automazionin antaman kilpailukyvyn kayttöönsä.

 

Valmistajan kotisivu: www.topautomazioni.com

 

 

 

FEDEK - Tankomakasiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taiwanilainen Fedek on varmatoimisien ja edullisien tankomakasiinien valmistaja. Maahantuomassamme erittäin suosittua DH65-mallissa tankohalkaisija voi vaihdella 5-65 mm ja tankopituus 1500 mm.

 

Robottiautomaatio

 

CELLRO - Älykkäät robottisolut

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helppokäyttöistä ja älykästä automaatiota - myös piensarjoille

 

Vuonna 2003 perustettu hollantilainen Cellro B.V. on erikoistunut markkinoiden älykkäimpien robottisolujen suunnittelemiseen ja valmistamiseen. Cellron konsepti rakentuu sen perustajan Bram de Koningin menestysideaan kehittää laaja valikoima testattuja robottiautomaatiosolujen vakiomoduuleita, joista asiakkaalle soveltuva ratkaisu pystytään kokoamaan. Tällöin vältytään robottiautomaatiolle erittäin tyypilliseltä projektimaisuudelta automaatiosolun valmistuksessa ja saavutetaan sarjatuotannon etuja.

 

Tyypillisesti robottiautomaatiota on sovellettu vain suursarjatuotannossa, mutta Cellron uuden sukupolven älykäsautomaatio mahdollistaa myös piensarjojen eli vain muutamien kappaleiden toistuvien sarjojen kannattavan ja helpon automatisoinnin. Cellron huippuälykäs ohjaus pystyy hallitsemaan itsenäisesti, joustavasti ja tehokkaasti niin työkappaleet, paletit, työkalut, kiinnittimet kuin tarttujatkin sekä eri lisätyöstöprosessit, kuten esimerkiksi jäysteenpoiston, pesun, mittauksen ja ilmapuhdistuksen.

 

Cellron ratkaisut alkavat perinteisistä yhtä työstökonetta palvelevista perussoluista aina kokonaisiin älytehtaisiin, joissa esimerkiksi asiakkaan tuotannonohjaukseen integroitu autonomisesti toimiva robotisoitu FM-järjestelmä ohjaa usempaa työstökonetta. Suomenkielisiä ja helppokäyttöisiä ohjauksia on saatavissa neljää eri tasoa: perus, edistynyt, älykäs ja integroitu. CellRon tuotantosolut voidaan liittää lähes kaikkien valmistajien työstökoneisiin. Cellro on myös kehittänyt maailman edistyneimmän tarttujan SMART GRIPPER:in, jossa on muun muassa integroituna 3D-konenäkö sekä servotoiminen momenttiväännin, jolla voi esimerkiksi vaihtaa täysin automaattisesti CNC-sorvien Capto-työkalunpitimet.

 

 

Cellron ratkaisut mahdollistavat:

• Työkappaleiden, palettien, kiinnittimien, tarttujien ja työkalujen sekä mahdollisten lisätyöstöprosessien, kuten esim. jäysteenpoiston, pesun, mittauksen ja ilmapuhdistuksen automaattinen hallinta ohjauksesta

• Nopea asetusaika toistuville piensarjoille, jopa sarjakoosta yksi alkaen
• Kolminkertaistaa tuotantokapasiteetin olemassa olevalla työvoimalla

• Nopea investoinnin takaisin maksuaika

• Mahdollistaa miehittämättömän ajon yön yli

• SMART GRIPPER maailman edistyksellisin tarttuja, jossa 3D-konenäkö ja servotoiminen momenttiväännin integroituna esim. Capto-työkalujen vaihtamiseen
• Integroitavissa lähes kaikkien valmistajien työstökoneisiin ja muihin työstölaitteisiin sekä ERP- ja MES-järjestelmiin
• Erittäin helppokäyttöinen suomenkielinen ohjaus ja etähallintaohjelmisto
• Turvallinen ja ergonominen työympäristö
• Erittäin nopea asennus ja käyttöönotto
• Nopea siirrettävyys pohjaratkaisun muuttuessa tai liitettäessä uuteen tuotantoprosessiin

• Voidaan laajentaa moduuleilla asteittain

• Voidaan siirtää muutamassa minuutissa toiselle koneelle

 


Valmistajan kotisivut: www.cellro.com

 

   

Varastojärjestelmät

 

 

 

STIERLI-BIEGER - Varastohyllyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stierli-Bieger AG valmistaa sekä yksi- että kaksipuolista ulosrullautuvaa materiaalihyllyä, joka on erittäin tukeva rakenteinen ja kompakti varastojärjestelmä 1500 kg/orsi kuormakapasiteetilla. Monien etujen lisäksi järjestelmä tarjoaa tehokkaamman lattiapinta-alan hyödyntämisen, organisoidun ja kompaktin varastoinnin tehtaan sisällä, turvallisen ja nopean materiaalin käsittelyn sekä vähentäen tuotantokoneiden tuottamatonta aikaa. Erilliset poisto-orret mahdollistavat suurien profiilien varastoinnin pienessä tilassa. Avoin rakenne ja yksinkertainen käyttö mahdollistavat helpon putki-, latta-, profiili- ja muun materiaalin latauksen ja purkamisen. Orsia pystyy liikuttamaan kevyesti ja turvallisesti käsin. Stierli-Biegerin kehittämä synkronoitu järjestelmä takaa orsien yhtäaikaisen liikkumisen jokaisessa lataushyllyssä. Orret ovat varustettuna huoltovapailla kuularuuveilla. Lisäksi levymetallikanavat tai puutuet voidaan asentaa tarvittaessa.

 

Valmistajan kotisivu: www.stierli-bieger.com

Voitelujärjestelmät

 

I.L.C. - Mikrovoitelulaitteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrovoitelulla - vain juuri tarvittava määrä voitelua!

Italialainen vuonna 1965 perustettu ILC on erikoistunut mikrovoitelulaitteiden valmistukseen. Mikrovoitelua voidaan solveltaa lähes mihin tahansa prosessiin esim. kierteitykseen, jyrsintään sekä poraukseen, joissa se tarjoaa merkittäviä etuja verrattaessa sitä normaaliin leikkuunestevoiteluun:

 • 90 % pienempi voiteluaineen kulutus
 • Ei lastuamisnesteen käsittelyongelmia
 • Kuivat lastut
 • Merkittävästi pienemmät kunnossapitokustannukset
 • Säästää työkalukustannuksissa
   
 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top