Sulje sivuvalikko
Vossi FacebookVossi YouTubeVossi LinkedInVossi In English

Työympäristö

AVAA KAIKKI RYHMÄT

Sisäilma


SEI - Öljysumunerottimet ja hitsaussavunsuodattimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italialainen SEI S.r.l. on kehittänyt korkealuokkaisia ratkaisuja öljysumun ja -höyryn sekä savun puhdistamiseen ja erottamiseen, joita muodostuu työstöprosessin aikana käytettäessä puhdasta tai emulsioitua jäähdytysnestettä taikka esimerkiksi hitsattaessa. Öljy- ja savukaasujen hengittäminen on terveydelle haitallista ja erittäin epämielekästä. Useille konepajoille muodostuu myös erittäin suuri kustannuserä erityisesti talvisin öljysumun ja savun ulospuhaltamisesta aiheutuvasta lämpöhukasta.  Myös työympäristö likaantuu nopeasti öljysumun ja savun vaikutuksesta, mikä on nykyaikaisessa konepajassa varsin epätoivottua sekä kiinteistön sekä yritysimagon arvoa laskevaa.


SEI:n ilmanpuhdistustuotteiden keskipakovoimaan perustuva itsepuhdistuva teknologia tarjoaa tehokkaan puhdistuksen sekä erittäin vähäisen kunnossapitotarpeen. Laitteisiin, myös jälkiasennuksena, liitettävien erikoissuodattimien avulla päästään tarvittaessa jopa 99,99 % puhdistustehoon. SEI:n ratkaisujen investointikustannukset ovat erittäin pieniä erityisesti suhteessa työstökoneiden elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. SEI:n laitteet ovat helppoja liittää mihinkä tahansa työstökoneeseen, kuten esimerkiksi sorveihin, työstökeskuksiin, hiomakoneisiin, sahoihin, hammastuskoneisiin, porakoneisiin ja kipinäntyöstökoneisiin. Lisäksi liikuteltava ACF-sarja on kätevä muuttuviin ilmansuodatustarpeisiin
esim. hitsattaessa. SEI:n öljysumuerottimia ja hitsaussavunsuodattimia on käytössä laajasti maamme konepajoissa.

 

Valmistajan kotisivu: www.seisistemiecologici.it

 Jätekäsittely


PRAB - Jätteen- ja materiaalinkäsittelyjärjestelmät

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkä kokemus ja laajin tuotepaletti
Yli 60 vuotta lastun-, jätteen- ja materiaalinhallintaratkaisuja kehittänyt ja toimittanut yhdysvaltalainen PRAB auttaa asiakkaitaan nostamaan tuottavuuttaan, parantamaan prosessien työturvallisuutta sekä vähentämään ympäristönkuormitusta.PRABilla on markkinoiden laajin tuotepaletti sekä yli 4500 järjestelmäasennuksen kokemus ympäri maailman. Yhtiön Euroopan toimipiste ja tehdas sijaitsevat Puolan Opolessa. PRABin Järjestelmät kuljettavat, suodattavat, murskaavat, briketöivät ja prosessoivat metalliteollisuuden materiaaleja ja nesteitä. Ratkaisuja löytyy niin yksittäisille työstökoneille kuin kokonaisien tehtaiden keskitettyyn jätteiden- ja leikkuunesteenhallintaan.

 

Tehokkuutta ja turvallisuutta
Merkittävä osa useiden konepajojen kustannuksista muodostuu lastu-, levy- ja muun jätteen sekä erilaisten nesteiden, kuten leikkuunesteiden käsittelystä. Jätteiden käsittely on tehotonta sekä työntekijöiden turvallisuus on jatkuvasti alttiina riskeille, kuten haitallisille aineille ja työtapaturmille. Lisäksi epäpuhdasleikkuuneste aiheuttaa työkalujen kulumista, alhaista koneiden käyttöastetta, ylimääräisiä siivouskustannuksia, kallista leikkuunesteen ongelmajätekierrätystä tai pahimmassa tapauksessa jopa ympäristösakkoja.


Lastut ja nesteet kiertoon
PRABin järjestelmät maksavat yleensä hyvin nopeasti itsensä takaisin. Esimerkiksi briketöintikoneet puristavat lastut tai hiontajätteen tiiviiksi ja kuiviksi briketeiksi, jolloin 99 % leikkuunesteestä saadaan talteen. Briketöidystä metallijätteestä saakin merkittävästi paremman kierrätyshinnan, koska sen säilytys, kuljetus ja jatkokäsittely helpottuvat oleellisesti. Puolestaan leikkuunesteet voidaan uusiokäyttää puhdistamalla ja kierrättämällä, mikä voi laskea niihin liittyviä kustannuksia jopa 90 %. Usein rahallisesti erityisen merkittävää on täysöljyn erottaminen lastuista ja sen palauttaminen työstökoneelle.
Puolestaan lastumurskaimet silppuavat pitkät lastut tiiviisti pakkautuvaksi silpuksi. Jätteen tilavuus pienenee jopa 1/12-osaan, jolloin lastuvaunut ja -lavat eivät täyty ilmasta sekä niiden tyhjennysväli pitenee ja kuljetuskustannukset pienenevät merkittävästi.
PRABilla on myös ratkaisuja teollisuuspesu-, pinnoitus- ja lämpökäsittelynesteiden käsittelyyn. Niiden ympäristöystävällinen ja viranomaisvaatimukset täyttävä hävittäminen on kallista. Nesteet voidaan puhdistaa esimerkiksi haihdutuslaitteistolla muista lisäaineista sekä palauttaa takaisin käyttöön tai laskea viemäriin, mikä voi tarjota merkittävän kustannussäästön.

 

Kuljettimet myös levyjätteelle
Työskenneltäessä esimerkiksi levytyökeskuksilla, lasereilla, mekaanisilla ja hydraulisilla puristimilla syntyy runsaasti levyjätettä. PRAB ydinosaamisaluetta on myös hyvin monen erityyppisten kuljettimien valmistaminen eri käyttötarkoituksiin. Lamellikuljettimet toimivat konepajojen yleisratkaisuina kuiville ja märille lastuille sekä puristinjätteelle. Kolakuljettimet soveltuvat hiontajätteelle ja valurautapartikkeleille. Magneettikuljettimet soveltuvat öljyiselle hiomajätteelle ja levyjätteille. Ruuvikuljettimet puolestaan soveltuvat lyhyiden materiaalien ja raaka-aineiden siirtoon. Paineilmakuljettimet taas tilanteisiin, joissa ei voida hyödyntää mekaanisia kuljettimia. Lisäksi PRAB valmistaa kuljettimia myös erittäin vaativiin olosuhteisiin, kuten karkaisu- ja valukäyttöön.

 

Valmistajan kotisivut: www.prab.eu

 


 

SEI - Leikkuunesteenpuhdistusjärjestelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italialaisella SEI:llä on erittäin vahvaa osaamista jäähdytysnesteiden puhdistusjärjestelmien toimittamisesta. Puhdistusteknologioina valmistaja käyttää mm. suodatuskangasta, magneettiseparaattoreita ja suodatussäiliöitä. SEI:n ratkaisuilla saavutetaan merkittävä jäähdytysnestekustannuksien aleneminen, koska jäähdytysnesteen käyttöikä pitenee ja kulutus pienenee. Leikkuunesteiden epäpuhtaudet aiheuttavat asiakkaille myös merkittävän kuluerän työstökoneiden (mm. pumppujen, johteiden, ym.) ennen aikaisesta kulumisesta ja rikkoutumisista. Jatkuvalla leikkuunesteen pudistuksella saadaan nostettua myös työstökoneiden käyttöastetta, kun niitä ei tarvitse pysäyttää erillistä työstötilan ja leikkuunestesäiliön puhdistusta varten esimerkiksi koneistettaessa valukappaleita. Puhtaalla leikkuunesteellä on myös monia muita positiivisia vaikutuksia, kuten työstökoneiden eliniän pidentyminen, vähempi työkalujen teroitustarve, tasaisempi työstöjäljen laatu, terveysrikit vähenevät sekä työympäristö paranee. SEI:n laitteiden investointikustannukset ovat erittäin pieniä suhteessa työstökoneiden elinkaaren aikaisiin kustannuksiin. SEI:n laitteet ovat helppoja liittää mihinkä tahansa työstökoneeseen, kuten esimerkiksi sorveihin, työstökeskuksiin, hiomakoneisiin, hammastuskoneisiin, porakoneisiin ja kipinäntyöstökoneisiin.

 

 

Valmistajan kotisivu: www.seisistemiecologici.it

 

Kemikaalit


IRMCO - Öljyttömät voiteluteknologiat

 

 

 

Irmcon teknologia tuo valtavia säästöjä ja sillä on korvattu yli 38 miljoonaa litraa perinteisiä voiteluaineita, mikä on heidän asiakkailleen merkinnyt yli 600 miljardin euron säästöjä. Ympäristölle se on puolestaan merkinnyt 38 miljoonaa litraa vähemmän öljysaasteita. Määrä on niin suuri, että peräkäin asetettuina öljytynnyreinä se muodostaisi lähes 200 kilometrin mittaisen jonon. Se riittäisi täyttämään kaikkien Pohjois-Amerikassa toimivien metallinmuovausyritysten tarpeet kahden vuoden ajan.

 

Teknologiaa maailman johtaville tuotemerkeille yli 35 maassa

Irmco on tuottanut metallinmuovauksen kemiallisia läpimurtotuotteita ja prosessioptimoinnin konsultointipalveluita jo yli 90 vuoden ajan. Tänä päivänä yritys toimii yli 35 maassa erikoisalueenaan putki- ja levymetallien muovaus, työstön ja prosessien optimointi, kitka-analyysit ja lujateräksen muovaus. Laaja-alaisen tutkimustyön ja kenttätoiminnan ansiosta Irmco pystyy tarjoamaan ratkaisuja, jotka tuovat prosesseihin kymmenkertaisia säästöjä kustannuksiin nähden.

 

Irmcon teknologiaa käytetään monien merkittävien komponenttien tuotannossa ympäri maailmaa. Irmco on mukana henkilöautojen ja trukkien rakenteissa, ajoneuvojen rungoissa, alustoissa, runkomoduuleissa, tukivarsissa, pakokaasujärjestelmien komponenteissa, istuinrakenteissa, puskurijärjestelmissä, öljypohjissa ja venttiilikansissa, Class 'A' trim -tuotteissa, lentokonekomponenteissa, lämmönvaihtimissa, turpeenkäsittelylaitteissa, kodinkoneissa, painesäiliöissä ja palonsammuttimissa. Irmcon teknologiaa käytetään muun muassa seuraavien valmistajien tuotteissa: Toyota, Mercedes, BMW, Porsche, Ferrari, Lamborghini, Phillips, John Deere, Harley Davidson, Honda, Roll Royce, Nissan, Rover, Mitsubishi, Isuzu, Renault, Volvo, Iveco, Whirpool ja Maytag.

 

LUE LISÄÄ

 

Valmistajan kotisivut: www.irmco.com

 

   

Voitelujärjestelmät


I.L.C. - Mikrovoitelulaitteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrovoitelulla - vain juuri tarvittava määrä voitelua!

Italialainen vuonna 1965 perustettu ILC on erikoistunut mikrovoitelulaitteiden valmistukseen. Mikrovoitelua voidaan solveltaa lähes mihin tahansa prosessiin ja se tarjoaa erittäin paljon etuja verrattaessa sitä normaaliin leikkuunestevoiteluun. Mikrovoitelulaitteella saavutettuja etuja ovat mm. 90 % pienempi voiteluainekulutus, ei lastuamisnesteen käsittelyongelmia, puhdastyöympäristö, kuivat lastut sekä merkittävästi pienemmät kunnossapito- ja työkalukustannukset.

 

Sovelluskohteita:

Vannesahaus

Pyörösahaus

Taivutus ja

lävistys

Puristinnauhalinjat

Kierteitys

Poraus

Jyrsintä

Ketjuvoitelu

 

   
 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top