Sulje sivuvalikko

Vihreyttä

Mitä vihreys tarkoittaa?

Vihreys tarkoittaa tuotannon ympäristökuormituksen ja hiilijalanjäljen suunnitelmallista vähentämistä. Ympäristölainsäädännössä määritetään jokaisen yrityksen ympäristövastuullisuuden vähimmäistaso.  

 

Miksi vihreys on tärkeää?

Globaali väestökasvu, teollistuminen ja elintasonnousu asettavat äärimmäisen haasteen ympäristön kantokyvylle (mm. ilmansaasteet, jätteet, ym.), raaka-aineiden riittävyydelle sekä terveellisen, turvallisen sekä ekologisesti kestävän ja monimuotoisen elinympäristön tarjoamisesta myös seuraaville sukupolville. Teollisuudessa tarvitaankin radikaalia ajattelutavan muutosta, jotta tässä yhteisessä haasteessamme ei epäonnistuta. Osaltaan tätä tavoitetta kohti ohjaa myös jatkuvasti tiukentuva ympäristölainsäädäntö.

 

Kuinka parantaa vihreyttä?

Edelläkävijäyritykset ennakoivat tulevat lakimuutokset ja pienentävät omaa kuormitustaan vähentämällä, uudelleenkäyttämällä sekä kierrättämällä materiaaleja.

Tällöin he saavat toiminnastaan kaiken imagohyödyn sekä materiaalitehokkuudesta syntyvät kustannussäästöt. Vihreyden tavoitteena siis on kaiken hukan eliminointi ja tehokkaampi valmistusprosessi, mikä parantaa yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi Suomen valtiolta ja EU:lta on saatavissa tukea moniin ympäristömyötäisiin kehittämishankkeisiin.

 

Miten Vossi voi auttaa?

Mahdollistamme puhtaan valmistuksen eli ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman neutraalin valmistuksen. Tavoitteenamme on eliminoida tuotannossanne syntyvä hukka sekä hyödyntää uusimmat vihreät teknologiat (mm. energiatehokkaat työstökoneet, öljyttömät voiteluaineet, ym.) ja elinkaaripalvelumme menestykseksenne.

Ratkaisuillamme nostetaan yrityksenne:

 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top