Sulje sivuvalikko
Vossi FacebookVossi YouTubeVossi LinkedInVossi In English

Uutisia

Uusia näkökulmia tuottavuuteen Mittaus- ja mallinnuspäivillä


28.03.2010

Maaliskuun viimeisellä viikolla 23.–24. päivä
järjestettiin tekniset Mittaus- ja mallinnuspäivät Vossin
näyttelyhallilla Tampereen Messukylässä. Päivien aikana
oli infotilaisuuksia uusimmista mittausteknologioista sekä käytännön mittausdemoesityksiä. Ratkaisuja olikin esillä automatisoidusta pienkappaleiden mittauksesta erittäin suurien yksittäiskappaleiden mittaamiseen. Paikalla oli molempina päivinä suuri joukko pajamiehiä hakemassa uusia näkökulmia tuottavuuden nostoon.

Maksimoi koneistuskoneiden tuottavan ajan

Yksi eniten kiinnostusta herättäneistä ratkaisuista oli norjalaisen Metronorin 3D-kameramittausjärjestelmä, jolla voidaan mitata jopa 30 metriä pitkiä kappaleita.
Ratkaisun sovelluskohteet ovat lähes rajattomat. Esimerkiksi suurien valukappaleiden koneistuksessa valuaihion koneistusvarat voidaan maksimoida mittaamalla ja keskittämällä CAD-malli aihion sisään helposti ja nopeasti. Mittausprosessi voidaan suorittaa täysin paikasta riippumatta esimerkiksi valimossa. Tämän jälkeen valuaihion tarkka asettaminen esimerkiksi avarruskoneen
pöydälle ja niiden koordinaatistojen linjaaminen tapahtuvat Metronorin ja Delcamin PowerInspect-ohjelmiston avulla todella nopeasti, yleensä noin viidessä minuutissa. Tällöin voidaan maksimoida kalliin koneen käyttöaste ja minimoida
aikaa vievät koneen koneistuskapasiteettia syövät asetusajat sekä suorittaa kaikki tuottamattomat aikaa vievät työt koneen ulkopuolella. Työstön eri vaiheissa
sekä kappaleen valmistuttua koneistettu kappale voidaan mitata ja verrata sitä CAD-malliin. Muita erinomaisia Metronorin sovelluskohteita ovat esimerkiksi suurien kappaleiden tarkka linjaaminen asennuksessa ja jigien valmistaminen.

 

Mielivaltaisten putkien mittausta

Toinen täysin ainutlaatuinen esittelyssä ollut ratkaisu on sveitsiläisen Tezetin putkien ja niissä kiinni olevien laippojen sekä muiden komponenttien mallinnus-
ja mittausohjelmisto. Ohjelmistolla pystytään mittamaan ainoana maailmassa vapaasti kahteen suuntaan muuttuvasäteisiä putkia. Tezetin ohjelmisto
voidaan yhdistää useiden valmistajien mittavarsiin ja putkentaivutuskoneisiin. Esimerkiksi yhdistettynä Metronorin 3D-kameramittalaitteeseen voidaan mallintaa johonkin suureen tilaan vedettävät putket. Puolestaan yhdistettynä kevytrakenteiseen Microscriben mittausvarteen pienempien putkien mittaus käy erittäin nopeasti ja joustavasti.

Automaattista laadunvarmistusta

Esittelyssä oli myös englantilaisen Renishawin työkappaleiden ja työkalujen sekä työstökoneen geometriatarkkuuden mittauslaitteet. Renishawin työkappaleen ja työkalun mittausratkaisuja pystyy käyttämään täysin automaattisesti eri valmistajien CNC-ohjauksien sisällä makro-ohjelmina. Renishawin työkappaleen mittauslaitteilla voidaan mitoittaa automaattisesti koneistusvarat sekä linjata CAD-mallin koordinaatisto aihioon. Lisäksi koneistettua kappaletta voidaan verrata PowerInspect-ohjelmistolla CAD-malliin ja saada sen toleranssit. Puolestaan työkalun mittauslaitteilla onnistuu työkalujen kunnonvalvonta sekä rikkoutumisen tunnistus.

 

 Pyydä tarjous >>

 

Lisätiedot:

www.metronor.com
www.tezet.com
www.renishaw.com

Metronorin mittauslaitteella voidaan esimerkiksi suurien valukappaleiden koneistuksessa maksimoida valuaihion koneistusvarat mittaamalla ja keskittämällä CAD-malli aihion sisään helposti ja nopeasti. Tämän jälkeen myös valukappaleen tarkka asettaminen esimerkiksi avarruskoneen pöydälle ja niiden koordinaatistojen linjaaminen tapahtuvat Metronorin avulla yleensä noin viidessä minuutissa.

 

Tezetin putkien ja niissä kiinni olevien laippojen sekä muiden komponenttien mallinnus- ja mittausohjelmistolla pystyy mittamaan ainoana maailmassa vapaasti kahteen suuntaan muuttuvasäteisiä putkia. Päivillä näytöstaivutettiin Crippa CA 542 CNC-putkentaivutusautomaatilla putkia, jotka mitattiin Tezetillä.

 

Akira-Seiki A-650 2-palettiseen työstökeskukseen asennettu Renishawin automaattinen työkappaleen mittauslaite sekä mittaustuloksen vertaus CAD-malliin Delcam PowerInspect -ohjelmistolla vakuutti pajamiehet. Esittelyssä oli myös muut Renishawin ratkaisut automaattiseen työkappaleen, työkalun sekä työstökoneen geometriatarkkuuden mittaukseen.

 

Infotilaisuudet mittauksen ja mallinnuksen uusimmista innovaatioista kiinnostivat pajamiehiä.


Takaisin uutisiin
 • <span class='caption-title'>Pöytyän Koneistuspalvelu Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Fermat WRF 150 ja WFT 13 CNC-avarruskoneet</span>
 • <span class='caption-title'>A. Reponen Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Hankwang levy- ja putkilaser, Thoman CNC-rullataivutuskone ja Macri CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Ouneva Group</span><br/><span class='caption-subtitle'>Omera R200R1M2S8/HS ja OPM-100 mekaaniset puristinlinjat</span>
 • <span class='caption-title'>Technip Offshore Finland Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGANC CNC-vannesahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Sako Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B 1200 sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Saarijärven Säiliövalmiste Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV/S 3162 CNC-levynpyöristyskone</span>
 • <span class='caption-title'>Sandvik Mining and Construction Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Metronor langaton 3D-mittauslaite</span>
 • <span class='caption-title'>Metalli Järvelä Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Crippa CA 563 CNC-putkentaivutusautomaatti</span>
 • <span class='caption-title'>SBA Interior Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki Performance V3 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Bierkühl Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>SMI Silver 3 CD putkituotantosolu</span>
 • <span class='caption-title'>Kalajoen Teräs Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Bomar Individual 620.460 DGH CNC-sahalinja</span>
 • <span class='caption-title'>Lankapaja Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Biglia B565 YS sorvauskeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Kangasalan Kopal Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Akira-Seiki SV 1350 työstökeskus</span>
 • <span class='caption-title'>Japrotek Oy Ab</span><br/><span class='caption-subtitle'>Faccin HAV 3154 levynpyöristykone</span>
 • <span class='caption-title'>KPPR-Steel Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Macri Provar 6-65UD CNC-putkentaivutuskone</span>
 • <span class='caption-title'>Raahen osaamiskeskus Oy</span><br/><span class='caption-subtitle'>Baykal APHS 3100x440 CNC-särmäyskone</span>
fatfooter top